Our daily life

Đầu tuần – Hậu vacation

on 08/11/2014

Một quyê’t định sai lầm trở lại làm việc vào ngày hôm nay.  Hôm qua sau khi từ DC về phải làm đủ thư’ việc nhà nên mệt rã rời người.  Tuy không cần nâ’u nươ’ng gì cho hôm qua vì trưa qua nhà mẹ ăn trực ba’nh xèo, chiều thì mẹ lại đãi ăn lobster tiê’p, nhưng làm cả đô’ng việc nhà thì người qua’ oải.  Chỉ ngủ được vài tiê’ng là phải đi làm hôm nay nên vô chỗ làm người không được tỉnh ta’o cho lă’m.  May là thời kỳ bận rộn đã qua nên cư’ làm tàn tàn cho hê’t giờ để được về.
image

Sau lunch time mình ra khỏi building đi dạo để tinh thần tỉnh ta’o hơn.  Co’ ông cậu làm gần đây nên rủ ổng đi bộ chung vơ’i mình cho đỡ cha’n.

Đi ngang Frog Pond thâ’y mâ’y em nhỏ chơi nươ’c vui vẻ gì đâu.  Làm mình ươ’c gì cũng được nhảy xuô’ng nươ’c cho ma’t.  Đi bộ một vòng khu Boston Garden rồi trở lại làm việc.

image

image

Cảnh bờ hồ trong Boston Garden.

Đem được một đòn chả lụa từ VA về, ăn ba’nh mì chả lụa hoài cũng cha’n nên hôm qua đi chợ mua đồ nâ’u bu’n riêu, mo’n nươ’c ăn cho đỡ nga’n.  Sa’ng đi làm sơ’m nên về sơ’m.  Về so*’m để nâ’u cho xong nồi bu’n riêu để kịp ăn chiều.

image

Ăn uô’ng xong ba cha con dẫn nhau qua nhà bạn chơi.  Còn mình cần sự yên tĩnh nên ở nhà.

Advertisements

2 responses to “Đầu tuần – Hậu vacation

  1. t2bm4u says:

    How come your foods always look more yummy than my mi goi? Is there a secret sauce that I miss somewhere? 🙂 Lovely park chi..

  2. Haha…you should put more veggies and meat to your mi goi and it will look fancy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: