Our daily life

10 months

on 02/23/2012

Advertisements

2 responses to “10 months

  1. Hoàng says:

    thương chưa kìa!

    thằng Ku anh chỉ có chạy trong xe chứ chưa đứng chựng được.

  2. imperfection says:

    đang trong office, coi video không được. Tí nữa mở phone ra coi.

    Khen em rồi nhưng khen tiếp…tại thấy em dễ thương lém lỉnh mình chịu không nổi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: