Our daily life

One month check up

on 05/12/2011

Height: 22 1/2 inches long (85th percentile)

Weight: 9lbs 11oz (65th percentile)

Advertisements

3 responses to “One month check up

 1. Dã Quỳ says:

  Mau quá heng, 1 tháng rồi kìa. Em Mèo này trông khoẻ mạnh và lớn nhanh ghê há!

  Mừng cho Mèo và Mẹ Tr. lun nhen! hugs

 2. Hoàng says:

  WOW, em Mèo lên cân nhanh hén, sữa mẹ dách lầu á 🙂

 3. Mẹ Chuột says:

  thanks chi. Qu`y (ba` ba^`u :))

  anh Hoa`ng: bu’ su*~a me. le^n ca^n le. ne^’u chi.u su*a~ nhu*ng to*’i 6, 7 tha’ng thi` no’ kho^ng le^n lbs nhie^`u nu*?a, nhu* CC ho^`i ddo’, to*’i 6 tha’ng ddu*o*.c 16, 17lbs gi` ddo’ ca’i kho^ng le^n nhie^`u nu*a~. Ba^y gio*` 2 tuo^?iru*o*~i chi? co’ ddu*O*.c 21, 22lbs gi` tho^i. Nhu*ng ddu*o*.c ca’i la` bu’ su*a~ me. ma^’y tha’ng dda^`u em be’ i’t bi.nh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: