Our daily life

Hoa Trong Vườn

on 04/30/2011

Hôm nay có gia đình PP qua chơi để gặp em mèo mà em mèo ngủ nên trong lúc chờ đợi em mèo thức thì mình nhờ mẹ PP chỉ dạy thêm vài technique để chụp hình và cách dùng mấy cái function của máy. Mình đúng là lúa, dùng máy gần 2 năm trời mà chả có hiểu biết nhiều gì về cách sử dụng (tại lazy không đọc manual).


tấm hình này trình bày by sư phụ msTrangie


Còn đây là sự phụ msTrangie đang in action

Advertisements

2 responses to “Hoa Trong Vườn

  1. Hoàng says:

    dễ thương quá! All of them.

    Oh, wên, not the last one. Coi lại, hình như mặt nhăn như khỉ ăn ớt á 🙂 kekekek

  2. Dã Quỳ says:

    Chu choa ui, trong vườn ra đâu 1 đóa hoa hồng hồng, cam cam (tấm cúng cuồi) dzạ ??? 🙂 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: