Our daily life

Giành ăn

on 03/22/2011

Advertisements

6 responses to “Giành ăn

 1. Dã Quỳ says:

  2 cha con này giành ăn đi. Mai mốt bé Chuột ra giành lại cho coi 🙂 🙂

  Nhỏ ui, đang đếm ngày hay giờ đây ????

 2. Mẹ Chuột says:

  Đếm ngày chị ơi, tới cuối tháng mới due date mà giờ vẫn chưa thấy gì.

 3. BeBo says:

  Cuối tháng nhà Chuột có thêm Mèo, chắc chí chóe tối ngày, he…he.

 4. Hoàng. says:

  LOL very cute! Good luck nghen Tr.

 5. Mẹ Chuột says:

  chị BeBo: chắc là sẽ vậy, bây giờ chỉ có chuột mà ở nhà cũng chí chóe cả ngày rồi 🙂

  thanks anh Hoàng.

 6. quyen says:

  Dễ thương quá!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: