Our daily life

Lessons Learned

on 12/29/2010

Lesson 1
Never again snatch away a two year old favorite toy before bed. Why? Because she will wake up multiple times during the night, cries her eyes out and won’t settle down until she gets it back.
CC was still awake playing with her new favorite toy, a baby doll, at 10pm last night. We all had to wake up early, especially me to prepare lunch and make dinner for today, so I asked her nicely to put away her toy and go to sleep. Usually she would just lay down and hold the baby to sleep without any hesitation but last night she shook her head. I repeated a few times that it was time for bed until I lost my patience. I had warned her if she doesn’t go to sleep I would take away her toy and I did. Of course she burst out in tears right away. I just ignored her and let her cry to sleep which she did after 20 minutes or so. I thought she would sleep through the night as usual but nope, she woke up sometimes between 2 and 4 am ten times at most asking for her doll back in tears. I knew that she would ask for it when she wakes up in the morning so I placed it right next to her after she had fallen asleep. I think the only thing she had remembered was that I took her toy away, hence she asked for it every single time she woke up during the night and won’t go back to sleep until she held it tightly in her arms.

Lesson 2
Never entreat a crying toddler to go back to sleep during the night because she will cry even louder.
The last time she woke up during the night was around 4am last night. Although she had gotten her toy back, instead going back to sleep peacefully, she continued to cry as if it was unfair to her so she must torture her parent’s ears. I almost begged her to stop crying and go back to sleep for the last time but nope, I didn’t. I was sleepy, exhausted, and my back was aching. I had enough of her whiny cries so I yelled at her instead asking her politely as I did many times prior. She cried louder but stopped eventually! She went back to sleep soundly right after that and didn’t wake up until almost 8am.

Advertisements

6 responses to “Lessons Learned

 1. Dã Quỳ says:

  Á chèng ui …..có khi tại bà bầu đang mệt nên thấy khó chịu theo đó phải hông dzạ ?? 🙂 🙂

  Chọc bà bầu chút thui nhen. Cũng may Chuột Nhắt nhà này khi đi ngủ thì ít khi đòi đồ chơi lắm. Chỉ đòi đọc sách thôi. 🙂 🙂 Nhưng hễ ngủ là ngủ mất tiêu hà. Anh Cún thì hồi nhỏ cũng hay thức dậy đòi đồ chơi dzậy đó. Giờ thì hết rồi, nhưng lại khó đi ngủ lắm. Có khi thức luôn đến gần 1/2 đêm mới ghê chứ.

 2. idlehouse says:

  o+`, ban dde^m mi`nh ca^`n no’ im thi` ddu’ng la` lu’c angel babes cu?a mi`nh ga`o to nha^’t, bu+.c mi`nh de^~ so+., ca`ng do^~ ca`ng gia` mo^`m. La^’y vu’ la^’p mie^.ng em lu’c ddo’ la` thu+o+,ng sa’ch 😀

 3. Mẹ Chuột says:

  chị Qùy: hong phải em bầu mệt mà khó chịu, em tối nào cũng khó chịu hết tại khó ngủ hihi. Tại em bực cái tánh nhè nhè của CC thui á chị. Lúc ngoan thì cũng ngoan lắm mà lúc nhõng nhèo nhè hoài không nín làm bực lắm.hihi

  bon: hehehe vú tui hết sữa rùi không dùng chiêu đó được nữa hahah

 4. idlehouse says:

  a` ma` sm no’ 0 nho~ng nhe~o, ta.i no’ ddo`i gi` ma` cho xong no’ ni’n lie^`n, chi? khi na`o tui ca’u tui suy.t no’ thi` no’ tu?i no’ ga`o thui, chu+’ tui e^m dde^`m nho? nhe. thi` no’ ni’n… kho^? ca’i ban dde^m tui he^’t pin ne^n hay suy.t no’ mo+’i ne^n no^~i ….

 5. Dã Quỳ says:

  Tuổi cỡ CC, Chuột Nhắt nhà chị và SM là tuổi đang …….nhõng nhẽo mà. Vài tháng nữa là đỡ liền hà. À, khi có em là ngoan hẳn ra đó …:) 🙂

  mẹ SM nữa nè, tìm em cho SM là SM hết “gào” ngay thui 🙂 🙂

 6. Mẹ Chuột says:

  Thì CC cũng nhõng nhẽo vì muốn gì được nấy đó mà. Lúc muốn mà không được thì cứ nhè nhè nên càng phải cho biết ai có nhiều power hơn 🙂 khà khà 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: