Our daily life

on 11/29/2010

Nghe ba kể sáng nay

Ba: CC nó lấy hai tay thọt 2 con mắt của con chó (stuff animal) xong nói “teddy mù”

Cái từ mù này mẹ chưa nghe con nói qua, mà cũng không biết con học từ đâu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: