Our daily life

Alphabet puzzle

on 09/17/2010

Tối qua sau khi ăn uống no nê, mẹ đi relax tí thì hai cha con lôi cái bản alphabet puzzle ra chơi. Ba chỉ con chữ nào vào ô nào trước cho con xem, sau đó cho con tự chơi. Đôi lúc con bị stuck thì được ba nhắc nhở.


Thấy mẹ cầm máy chụp hình lật đật pose liền.

Advertisements

3 responses to “Alphabet puzzle

  1. Dã Quỳ says:

    CC giỏi quá chừng nè! Thuộc hết bảng chữ cái rồi há! hugs

  2. Mẹ Chuột says:

    Chưa thuộc chị ơi, em đang dạy cho nó thôi hà.

  3. truc truong your bro says:

    she better know my name when i see her!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: