Our daily life

Lắm chuyện

on 08/31/2010

Hễ thấy điện thoại là chọp, cầm lên nói chuyện điện thoại y như là thiệt. Nghe điện thoại reo là ngước mặt lên, nhìn xem điện thoại ở đâu, chạy tới cầm lên nói, chỉ có đều là chưa biết bấm nút accept call :).

Advertisements

3 responses to “Lắm chuyện

  1. truc truong your bro says:

    nooooo don’t start her on the phone already, shes too young for technology, even if that phone is fake

  2. Tran says:

    That’s okay uncle..I only let her play with phones once in awhile…

  3. BeBo says:

    Bé Chuột nhanh nhẹn lắm đó:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: