Our daily life

10 weeks

on 08/24/2010

Hôm nay mẹ có bầu mèo con được 10 tuần rồi. Sáng nay trời lạnh nên mẹ không thể mặc váy hay mặc đầm. Quần nào cũng chật nên mẹ bắt buột phải lôi quần aó bầu ra mặc. May là tối qua mẹ lôi một mớ đồ bầu đem giặt nên hôm nay mới có mà mặc. Mẹ chua muối mọi người trong chỗ làm biết là mẹ đang mang thai nên mẹ không mặc aó bầu vì aó bầu rộng thùng thìn, nhìn vào là biết ngay, nên mẹ vẫn mặc aó thường, loại aó rộng rộng để che cái bụng nhô nhô. Sau tuần này chắc là khó mà giấu được nữa vì con càng ngày càng lớn nên bụng mẹ càng ngày càng to hơn.

Hôm nay mẹ mệt mỏi quá. Sáng nay lại vô làm trễ vì sau khi đưa chị CC đến nhà má Phương thì mẹ phải quành về nhà thay đồ khác mặc, thành thử bị trễ 30 phút. Mà sao hôm nay mẹ oải quá, cả người thấy đừ và buồn ngủ. Miệng thì hơi lạt nên chả muốn ăn gì, nhưng cái bụng thì không để cái miệng được yên. Cứ cồn cào khó chịu nên phải tìm món gì nhai nhai lai rai cả ngày.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: