Our daily life

Rainier Cherries

on 06/28/2010

Mẹ thích, con cũng thích! Con thích vì dòn & ngọt, mẹ thích vì không để lại purple spots trên aó con sau khi ăn…

Advertisements

One response to “Rainier Cherries

  1. Dã Quỳ says:

    Cho xin chén muối nữa đi cô chủ nhỏ ui! Chèng ui, dzòm cái miệng cắn cherry mà làm dì DQ thèm theo lun nè. Mà sao 2 con Chuột này giống nhau dzạ ? Cũng mê cherry thí mồ lun á!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: