Our daily life

Breakfast

on 06/11/2010


3 responses to “Breakfast

 1. Mrs. Truong says:

  Ăn thấy thương ghê ta🙂

 2. Dã Quỳ says:

  Chèng ui, có ng` ăn tay trái kìa mợi🙂🙂

 3. Mẹ Chuột says:

  Mrs. T: mai mốt công chúa bà biết cầm ăn cũng thấy thương dzị đóa..
  Chị DQ: em còn hong để ý tay tr’ai tay phải gì hết á, nó thuận tay nào thì cho dùng tay đó hà🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: