Our daily life

Cháo hột vịt bắc thảo

on 06/09/2010

Đáng lẻ đúng điệu là phải dùng thịt cắt sợi nhưng nhà mình có sẵn thịt bầm nên dùng thịt bầm cho tiện. Ăn thấy cũng giống ở nhà hàng bán lắm, nhưng thiếu quảy vì sáng lười đi mua, thôi kệ, ăn cháo trước, mai mốt ăn quảy sau…trước sau gì cũng vô bụng hết mà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: