Our daily life

Cuối tuần

on 06/07/2010

Cuối tuần rảnh rổi quá vì không đi đâu chơi nên ở nhà kéo CC ra làm model cho mẹ chụp hình.
Nhà dì T có bụi hoa vàng nở rộ đẹp quá, kêu con tới đứng gần cho mẹ chụp hình thì con lại ngồi bẹp xuống như vầy…gì mà cứng đơ nên thôi mẹ không kêu con pose nửa, cứ chụp tự nhiên vậy mà coi được hơn 🙂

Dì T ở nhà nên con cứ đòi vô nhà dì để chơi với hai con chó.
Con chó đen tên Julie. Con chó vàng tên Teddy. Julie già rồi nên khó chịu, cứ la rầy Teddy (bằng tuổi CC đó) tối ngày. Hễ Teddy nhút nhích tí thôi là sủa om sòm. Có hôm giữa hôm khuya 1, 2 giờ còn sủa. Mà Teddy này cũng cà chớn lắm, cứ hay phá chị Julie nên chị Julie mới khó chịu như vậy đó. Vậy mà CC tới gần vuốt vuốt khoái lắm, cứ đứng im cho CC sờ vuốt ve.


One response to “Cuối tuần

  1. imperfection says:

    cái hình thứ nhất nhìn…priceless. Coi cái tướng pose với cái nét mặt nhìn quá ghét nà. Nựng cái coi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: