Our daily life

Mực & tôm xào cần

on 05/14/2010

Advertisements

3 responses to “Mực & tôm xào cần

  1. Dã Quỳ says:

    Ngon wá hà, mẹ CC cho Cún & Chuột Nhắt xin mấy con tôm nha, còn mực dai thì hổng ăn đâu. 🙂 🙂

  2. Mẹ Chuột says:

    hehe, cho mỗi đứa 5 con tôm nha, đủ không?, không đủ lấy tiếp 🙂 Mực nấu vừa chín tới không dai đâu chị.

  3. Dã Quỳ says:

    5 con tôm hổng đủ bé Chuột ăn đâu à dì Tr. ui. Cho xin thêm đi ..hí hí hí …(được cho ăn mà còn đòi hỏi nè ….hí hí hí)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: