Our daily life

The Boston Garden

on 04/26/2010

of Spring 2010…


2 responses to “The Boston Garden

  1. Dã Quỳ says:

    Trên đó, hoa Uất Kim Hương (Tulip) còn nở ngập trời vì thời tiết trên đó chắc còn mát mẻ ha. Vườn hoa này đẹp quá hà. Ỏ dưới này, Tulip tàn rụi từ lâu rùi nè …hic ..hic …

  2. Mẹ Chuột says:

    Trên này còn lành lạnh đó chị, nhưng hoa cũng nở rộ rồi, chắc cuối tuần này rụng bớt rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: