Our daily life

A challenge

on 04/26/2010

CC đòi chơi với laptop của mẹ, mẹ không cho. Mẹ không ẩm CC lên nghế ngồi thì làm sao CC chơi với laptop được. Mẹ đứng nhìn con gái xem con gái làm sao. Mẹ nghĩ CC chắc sẽ không trèo lên ghế được vì ghế cũng hơi cao cho CC trèo. Mẹ lầm to rồi….ghế cao vậy mà CC vẫn cố gắng trèo lên để chơi với laptop cho bằng được.


2 responses to “A challenge

  1. Dã Quỳ says:

    Chèng ui, dzui quá kìa. Chuột nhà DQ cũng mê leo trèo lắm. Leo lên bàn, lên ghế ..có lần té sưng đầu luôn mà cũng hổng sợ luôn. Sợ mấy con Chuột này thật, quậy hơn con trai lun …..hahahahahha

  2. Kiến Con says:

    haha, coi bộ có tương lai .. leo trèo nhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: