Our daily life

Tulip

on 04/19/2010

Hoa tulip trong vườn nhà dì phò ra hoa đẹp quá! CC rất ngoan, chỉ ngắm & sờ hoa chứ không bẻ.

Advertisements

2 responses to “Tulip

  1. Kiến Con says:

    Hoa đẹp quá, nhưng không bằng CC, thích nhìn CC hơn

  2. Dã Quỳ says:

    hoa Tulip có đẹp có tươi cỡ nào cũng hổng bằng hoa CC hết trọi nha. nhìn mặt rạng rỡ kiểu kia thì hoa nào cũng thua ráo trọi á (trên đó còn lạnh dữ dzậy à mẹ CC ui ???)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: