Our daily life

Cho mẹ đi con

on 03/26/2010

Mỗi lần mẹ kêu “cho mẹ đi con” là con đưa cho mẹ liền. Dễ ghét vậy đó!


Con hay chúm môi lạy như vậy đó.


CC đi như đang múa điệu drunken kung fu.

Advertisements

2 responses to “Cho mẹ đi con

  1. kiki says:

    wowow … more hi`nh dde.p. Cu+’ the^’ ma` pha’t huy nha’ me. Chuo^.t

  2. Mrs. Truong says:

    Hảo ăn quá hả, con gái dễ cưng há Mẹ Chuột. Mê con gái là vậy đó. Eoooo mình cũng nôn con gái đến lúc biết đi biết nói biết cho mình bánh quá đi 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: