Our daily life

Chuột trong tủ

on 02/22/2010

Mẹ lo dọn dẹp rửa chén để con chơi 1 mình với đồ trong mấy cái cabinet không để ý con chơi ra sao. Chỉ không theo dỏi con 1 lát thôi, khi quay lại thì thấy con ngồi trong ngóc trong tủ đựng mì gói của mẹ như vầy.


3 responses to “Chuột trong tủ

  1. idlehouse says:

    haha, go cc go!

  2. Mẹ Chuột says:

    haha..bo`n co`n encourage CC a`…to*’i phie^n SM pha’ soon…

  3. van says:

    Hehehe em ddang lu+.a coi mo’n na`o ngon dde^? ma(m ma(m ddo’ ma`!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: