Our daily life

13 Months

on 01/24/2010

Hôm Monday đi re-checkup thì cân được 17lbs 8oz, lên được 5oz trong vòng 3 tuần. Chỉ được có 2 percentile cho weight. Cho ăn quá trời mà lên có tí tị, nhưng mà có lên cân còn hơn là không. Hôm Sunday đi ăn tân gia nhà bác CC có bé kia 2 tuổi mà chỉ có 24lbs. Nhìn bé cũng cân đối, không thấy ốm gì hết.

Advertisements

4 responses to “13 Months

 1. imperfection says:

  me like me like.

  Tấm đầu nhìn quá đẹp luôn. 😀

 2. Mẹ Chuột says:

  Ma(.t ma`y meo’ xe.o muh dde.p gi` a` di` Trang…no’ gio*` nhu* khi? ddo^.t, cha? ngo^`i ye^n cho chu.p dda`ng hoa`ng..

 3. Van says:

  Nhi`n hi`nh CC de^~ thu+o+ng qua’, ma` nhi`n em tro`n tri.a kho^ng gio^’ng nhu+ ba’o ca’o underweight. Cha(‘c CC co’ ca’i ma(.t tro`n a(n gian ddu+o+.c ha?

 4. Van says:

  Xin ba’o ca’o la` con tui 2 tua^`n nu+~a 2 tuo^?i cu~ng tro`m tre`m 24 lbs a`! Phi`nh phu+o+`ng tho^i Tra^n o+i.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: