Our daily life

11/20/09

on 11/20/2009

Hơn nữa tháng nay mẹ chuột mới chụp hình mới cho CC. Sáng đã bắt CC làm model cho mẹ chụp hình rồi. Mọi người đừng bị CC lừa nha, hong phải CC chăm chỉ đọc báo đâu nhé, CC chăm chỉ xé giấy để ăn đó hi hi !


Tấm mà là favorite của mẹ.


Bị mẹ cất báo và cho ngồi trong walker tự chơi 1 hồi chán nên sụ mặt đòi ra.


5 responses to “11/20/09

 1. imperfection says:

  ke^’t ta^’m #1 and #2, nhi`n qua’ xa’ pro luo^n a’ CC o*i. Hun mie^’n ne`!

 2. kiki says:

  đáng đồng tiền bát gạo, hình quá là bén!

 3. Mẹ Chuột says:

  ua? sao khen hi`nh kho^ng dzi.? kho^ng khen ngu*o*`i chu.p hi`nh a`? 🙂

 4. CapriR says:

  Trời, cái hình xụ mặt xuống đúng là “daddy girl” đó nhe.

 5. idlehouse says:

  thi’ch ta^’m dda^`u tie^n nha^’t

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: