Our daily life

Nhà mới

on 11/16/2009

Chị sitter đã hoàng tất dọn qua nhà mới hôm qua nên sáng nay cả nhà phải thức sớm hơn thường ngày để chuẩn bị đi xa hơn những ngày tháng qua. Nhà mới sạch sẻ, gọn (nhà cũ cũng rất gọn), và rộng rãi – rộng cho CC tha hồ bò.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: