Our daily life

Tự bóc

on 09/02/2009

Coi CC tự bóc ăn nè

Advertisements

3 responses to “Tự bóc

  1. kiki says:

    CC has perfect pincer grasp! MK tới hơn 1T mới bốc 2 ngón được đó

  2. Mẹ Chuột says:

    chi kiki: nó còn biết khi để vô miệng không được thì đưa qua tay kia cầm…

  3. van says:

    CC gio?i ghe^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: