Our daily life

Bạn

on 08/17/2009

Cả ngày thứ Bảy gia đình CC đi ăn giỗ. Sáng thì qua nhà bà dì ăn giỗ bà cố ngoại (bà ngoại của mẹ), chiều thì qua nội ăn giỗ bà cố nội (bà ngoại của ba) nên cả ngày thứ Bảy CC gặp được đông người vui chơi suốt ngày bỏ ăn bỏ ngủ. Sunday mẹ muốn nghỉ ngơi trước khi đi làm lại nên không dẫn CC đi đâu chơi nên cho CC ở nhà suốt ngày. Có lẻ không ai chơi chung cả ngày nên chiều có bạn Aidan qua chơi thì CC mừng lắm. Cứ lăng xăng chồm tới muốn rờ mặt bạn nhưng mẹ không cho. Thường ngày mẹ cho đồ chơi thì không thèm chơi, thấy có bạn tới chơi đồ chơi của mình thì lại tới giành chơi. Bạn Aidan ở chơi một lát thì 2 mẹ cho 2 đứa thi đua bò. 🙂  Nhìn hình thì biết ai bò nhanh hơn rồi 🙂

 

  

    
  

 

  

     

 
Advertisements

2 responses to “Bạn

  1. imperfection says:

    ca’i hi`nh thu*’ 2 co’ a story line…nhi`n ca’i ma(.t Aidan ngo^’ ra khi CC bo` le^n truo*’c.

    Love it. So cute!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: