Our daily life

7-29-09

on 07/29/2009

Sáng thứ Bảy mẹ chuột đang ở trong bathroom đánh răng thì nghe CC ở trong phòng khóc quá trời, mẹ quýnh lên, không biết chuyện gì đã sẫy ra, chạy vô phòng xem thì thấy ba CC đang ẩm vỗ. Ba nói CC bị té giường (trách cái tội mê ngủ không coi CC của Ba đó), khi nghe CC khóc thì thấy CC đưới đất rồi nên không biết bị té ra sao. Cũng may mắn là mẹ chuột bắt ba CC lấy frame giường ra lâu rồi, nếu không té từ trên giường xuống đất chắc u đầu là chuyện nhỏ thôi.

Sau lần đó hình như CC biết khôn ra hay cũng có thể biết sợ nên không dám trườn kế mé giường nữa. Từ đó ba mẹ tập cho CC leo xuống giường từ từ chứ không chủi đầu xuống như trước nữa. CC có vẻ biết chuyện lắm, mẹ dụ CC trườn xuống giường xem CC có dám nữa không, khi CC trườn tới mé giường thì ngưng lại rồi chuyển hướng, không như xưa mà cứ ủi đầu xuống đất. Qua nhà ngoại để CC trên sofa CC cũng không dám tự trượt xuống ghế, ba ngồi kêu CC trượt xuống thì CC mới dám trượt xuống như vầy nè


4 responses to “7-29-09

 1. kiki says:

  CC giỏi quá biết tì tay vô ghế lấy thế quay mông nữa.

 2. Me. Oc Hen says:

  Vo^~ tay khen CC gio?i ne`, lu’c con chi. 7 tha’ng kho^ng la`m ddu+o+.c va^.y dda^u!

 3. CapriR says:

  Dòm cái mông CC thấy thuơng ghê. Tội CC bị té hén, nhưng hy vọng CC biết sợ, không bị té nữa.

 4. Mẹ Chuột says:

  bie^’t so*. ro^`i chi. Cap o*i..hong da’m tu*. nha`o xuo^’ng giu*o*`ng nu*~a…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: