Our daily life

New Skill

on 07/20/2009

Mấy hôm trước con chỉ biết nằm một chỗ rồi quay vòng hoặc lật để tới chỗ mình muốn tới. Cuối tuần qua con develop được cái skill mới, đó là trườn. Giờ con biết trườn nên hễ đặt con xuống đất là con trườn lia liạ.

Click here to view clip CC scoots


5 responses to “New Skill

 1. imperfection says:

  cute chi.u hong no^~i luo^n ne`…

 2. kiki says:

  wow, CC mới hôm qua kia còn lăn lộn mà bữa nay đã trườn nhanh như du kích rồi … haha. Biết cong chân lên đòi bò all four nữa.

 3. Mẹ Chuột says:

  hehehe ca^u “tru*o*`n nhanh nhu* du ki’ch” cu?a chi. kiki.

  no’ muo^’n sa(‘p bo` too ddo’ chi. kiki…

 4. Oanh says:

  heheheh … CC trườn nhanh ghê, còn biết đợi lệnh “action” mới bắt đầu trườn chứ, dễ thương quá

 5. CapriR says:

  CC giống movie star ghê, chờ mẹ hô “action” mới truờn lia liạ, dễ thuơng quá xá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: