Our daily life

6 months

on 06/25/2009

CC được 6 tháng tuổi.  CC biết ngồi một mình được vài giây 🙂  Giờ CC thấy gì là hay quơ tay muốn lấy như hình bên dưới, mẹ chụp hình cho CC mà CC quơ tay muốn chụp lấy máy chụp hình.  Mẹ ẩm lấy nước từ tủ lạnh thì lấy chân đá đá mấy cái nút.  Thấy không ai trong phòng là hét (chác là sợ ma, bà ngoại nói vậy đó) hoặc lâu lâu tự dưng dùng hết sức hét to lên chắc muốn thử giọng xem mình hét to đến mức nào.  Bỏ CC vào walker CC thích lắm, bấm lia liạ hết nút này tới nút khác.  Còn biết lấy chân đạp cho walker move (mới biết move backward thôi).

Advertisements

3 responses to “6 months

  1. ddu*a tay va^~y go.i tuo*ng lai…pha’!

    Ca’i hi`nh #2 nhi`n tha^’y ngo^’ ngo^’…ghe’t hong. BU*?a na`o he’t thu*? gio.ng cho di` Trang cha^’m ddie^?M baby idol cho con nhen.

  2. bo`n says:

    nu+.ng cc 1 ca’i, cc ca`ng lo+’n ca`ng cute the^m

  3. kiki says:

    Ta^’m so^’ 2 nhi`n gio^’ng ba qua’ chu+`ng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: