Our daily life

6/22/09

on 06/22/2009

Cuối tuần ba ráp cái walker cho CC ngồi chơi. Coi bộ CC khoái cái walker lắm vì bỏ vô là nhảy tưng tưng rồi tay thì đánh lên bàn đồ chơi lia lịa.  Khoái quá cười đến nỗi không thấy 2 con mắt luôn :).

Ra sau vườn nhà bà dì phò thì vơ tay đòi bức lá bức trái. Thấy cái gì là lạ (everything) thì vơ tay muốn bức muốn cầm.

Advertisements

3 responses to “6/22/09

  1. kiki says:

    Cái mặt CC ngồi trong walker khóai chí thấy ghét ơi là ghét. Thích thè cả lưỡi .. hehe, chơi cũng chăm văn chú luôn!

  2. mt says:

    Nhi`n CC la` bie^’t hie^’u ddo^.ng ro^`i he’n, me. die^.n bo^. ddo^` mu`a he` cho em de^~ thu+o+ng qua’

  3. ghe’t qua’ ghe’t qua’, ca’i hi`nh cuo*`i ma(‘t hi’p la.i khoa’i chi’ vui ghe^!

    Nho*’ CC qua’ nhen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: