Our daily life

5 months

on 05/26/2009


Mới đây mà CC đã được 5 tháng.  Mẹ chuột thấy CC lớn nhanh quá.  Ẳm CC một lát là thấy mỏi tay, không phải vì CC nặng nhưng CC tay chân CC vận động không ngừng.  Mẹ ẳm CC mà tay thì quơ qua quơ lại, chân thì nhảy không ngừng.  Con gái gì mà như con trai.  Ẳm CC đến lúc mỏi tay thì để CC xuống, mời vưà để xuống giường là lật ngay. Sau đó thì đưa tay vào miệng, không phải đưa 1 ngón hay 2 ngón mà cho 2 bàn tay vào miệng cùng một lúc. Nằm chơi một lúc chán rồi thì la đưa 2 tay lên đòi được ẳm, không ẳm là cứ nằm đó la biểu tình cho đến khi được ẳm thôi (ba sạo lắm). Nhiều lúc đang ngồi chơi mà nghe ai nói chuyện ở đằng sau là quay ra sau ngó xem ai nói chuyện liền. Thấy ai mà nói chuyện là a a, á ớ lại liền (nhiều chuyện lắm).


Thứ bảy vưà qua mẹ bắt đầu cho CC ăn rice cereal. Đưa muỗng nào vô miệng cũng le lưởi nhè ra hết. Bà ngoại biểu lần đầu cho CC ăn là ba phải cho CC ăn vì ba là người ăn uống dễ, chứ mẹ cho ăn sẽ ăn kén như mẹ thôi.


8 responses to “5 months

 1. kiki says:

  CC nhìn vừa xinh mà vừa chắc khỏe nữa …muốn cắn quá! Áo monkey cute cute

 2. co’ ca’i hi`nh ba no’ ddu’t a(n ma` ca’i ma(.t bi’ xi., ghe’t ghe^!

 3. hahah, que^n nha(‘c ca’i vu. CC la`m #2 khi uncle O a(?m…not once, but twice!

 4. mt says:

  Ui em ma(.c a’o dde.p, ma` em dde.p ho+n a’o! Thi’ch 2 ca’nh tay cu?a em qua’, di` hu+’a kho^ng ca(‘n chi? mi tho^i

 5. mich says:

  Kho^ng khen kho^ng ddu+o+.c, nhi`n CC the`m tha^.t, xinh qua’ me. T o+i, me. T nuo^i gio?i, nhi`n nga^’n tay ma` the`m muo^’n nu+.ng

 6. ttruong says:

  chu.p hi`nh tha^’y no’ co’ da co’ thi.t ho*n o*? ngoa`i ddo’…o*? ngoa`i no’ o^’m ho*n…

 7. Chuo^.t o*i nho*’ chuo^.t qua’!

 8. oanh says:

  Cái hình em ngậm ngón tay, em ngậm ngón tay, làm duyên đới

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: