Our daily life

Roll Over

on 04/22/2009

Trưa thứ Bảy ba để CC trên sofa nằm chơi thì CC cứ quây người qua một bên như muốn lật, cứ quây qua quây lại một lát thì CC lật qua luôn, nhưng cái tay bị kẹt CC hong biết làm gì nên khó chịu ọ ẹ, ba thấy vậy cho CC nằm ngửa lại.   Mẹ lại không có mặt trứng kiến 1st time con lật nhưng hên là ba có quay film lại.

Không biết còn nhiều thứ 1st time gì mình sẽ miss out đây 😦


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: