Our daily life

Laugh Out Loud

on 04/22/2009

Hôm qua sau khi đón con về nhà thì mẹ ngồi ngỡn với con một lát.  Giỡn một lát thì con cười ra tiếng.  Đó là lần đầu tiên ba và mẹ nghe con cười ra tiếng.  Mẹ mừng quá sáng hôm nay đi khoe với má P là con cười ra tiếng rồi thì má P nói hôm qua con cũng cười ra tiếng khi thấy mấy anh chị giỡn với nhau.  Làm mẹ mừng hụt và cũng hơi buồn tí vì mẹ không phải là người đầu tiên thấy con được LOL.

Working mom là vậy, sẽ miss out nhiều thứ 1st time của con.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: