Our daily life

7 weeks

on 02/19/2009

Nap time with daddy.

Tummy time

Na(`m cho*i time 🙂

La`m ddie^.u ne`

Advertisements

8 responses to “7 weeks

 1. bo`n says:

  mu~i cao, ma(‘t to dden, mo^i ho^`ng…. daddy tranh thu? ngu? ba^y gio+` dde^? mo^’t o^m bua’ ri`u canh tha^u dde^m suo^’t sa’ng dda(.ng ddo^’n ca^y si nha’

 2. i’, co’ ne’t gio^’ng me. ro^`i!

  Miss you miss you *muahhh*

 3. bb says:

  Kaylin nhin de thuong qua, cap mat rat to. Be xinh qua.

 4. Oanh says:

  Em có cặp mắt lanh ghê.

 5. kiki says:

  CC ngẩng đầu cứng cáp ghê.
  Đã xinh mà còn mặc lụa đào thế này thì thiên hạ ngẩn ngơ mất.

 6. zen says:

  hihihi, hai ba con cùng nhăn mặt! Kiểu này chắc hun hoài không biết chán! 🙂

 7. zen says:

  ủa, hình như mình hơi dzô dziên, xin đính chính là hun CC hoài không biết chán! 😛

 8. CapriR says:

  Em ngoan, em xinh như cỏ hồng, em ơi …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: