Our daily life

2nd Baby shower

on 12/09/2008

Hôm nay chỗ làm làm surprise shower cho mình. Mình surprise thiệt! Từ hồi làm việc ở đây tới giờ cũng có vài người sanh con mà có thấy ai có baby shower đâu nên khi họ làm cho mình thì mình surprise 100%.  Mỗi người làm 1 món ăn đem vào, coi như là pot luck party.  Có vài người tặng quà còn company thì cho gift card. Mình cảm thấy vinh hạnh quá *wink* :). 

a closer look at the cake…

Advertisements

4 responses to “2nd Baby shower

 1. kiki says:

  ba’nh bu+. ghe^, nhi`n la. nu+~a.

 2. ttruong says:

  mo*’i post a closer look at the cake so it doesn’t look la. 🙂

 3. kiki says:

  Now it looks beautiful 🙂

 4. CapriR says:

  Bánh đẹp quá, thành phố lớn có khác, nhiều chỗ làm ngon, decorate đẹp. Bánh thành phố mình muốn ngon rẻ thì vô Costco 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: