Our daily life

37 weeks belly

on 12/05/2008

Advertisements

6 responses to “37 weeks belly

 1. mt says:

  Wow, you’re all belly. Ma(.t, co^? & tay cu?a Tra^n tha^’y va^~n bi`nh thu+o+`ng va^.y mai mo^’t kho?i lo diet, xuo^’ng le. la(‘m cha(‘c chi? thua chi. Mich tho^i

 2. Tran says:

  so far thì mấy chỗ khác lên rất ít, chỉ có belly là càng ngày càng to ra 🙂 Em làm sao dám so sánh với chị Mich được à. Em chắc phải đợi 6 tháng hay 1 năm gì mới xuống lại.

 3. kiki says:

  Bu.ng bu+. qua’chu+`ng 🙂 Ba` ba^`u nhi`n xinh tu+o+i qua’!

 4. idlehouse says:

  watermelon, nhi`n nhu+ o^m watermelon heh heh

 5. Tran says:

  Yes, ox mi`nh cu~ng no’i bu.ng bu*. nhu* tra’i du*a ha^’u ..heheh. Bu*. & na(.ng wa’ rui` ma` baby chu*a chi. ra…

 6. Ổ Kiến says:

  Woooohooooooo hôm nay mới coi được hình này .. nhìn cái bụng fơ quá .. rờ chắc đã lắm há ? Trân, chỉ có lên cái bụng thôi thì xuống mau lắm, hong chừng qua mặt chị luôn .. nhớ pack theo bộ street clothes theo (đem theo đồ trước khi có bầu á, để feel good hihihi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: