Our daily life

1st gift

on 09/12/2008

Hôm qua về thấy trong mail box có bịt đồ gửi from Florida cho mình. Tưởng có anh nào yêu thầm mình gửi quà cho mình ai dè của chị Cap gửi cho chuột con. Làm mình mừng hụt j/k. 🙂

Cám ơn chị Cap rất nhiều vì đi shop còn nghĩ tới em với baby mà mua đồ cho baby em nữa. Đây là món quà đầu tiên chuột con mình nhận đó nhen. Đồ cute quá. Uả mà chị Cap biết mình thích màu xanh hay sao mà mua toàn màu xanh. Sao đồ người lớn mình không được cute như vậy?

gift

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: