Our daily life

Going home clothes

on 09/10/2008

Mẹ không biết chọn bộ đồ nào cho con mặc từ bệnh viện về nhà đây. Mẹ thích bộ thứ nhất nhìn thấy cute quá xá nhưng thấy 2 mảnh chắc không tiện lắm cho con. Còn bộ thứ nhì thì hơi to nhưng dầy và ấm cho con. Chác đến lúc đó đem theo hai bộ rồi quyết định vậy!

Option1
option1

Option2
option2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: