Our daily life

Quần aó cho con

on 09/09/2008

Hôm qua mẹ về nhà mở closet của con xem mẹ sấm được cho con bao nhiêu bộ đồ rồi. Thì ra không có bao nhiêu nhưng toàn là đồ 2 piece. Có người chị bạn mẹ quen online khuyên mẹ không nên mua nhiều nhưng thấy con cũng chã có bao nhiêu đồ. Mẹ định đem trả vài bộ 2 piece rồi sấm lại 1 piece cho con được thoải mái. Mai mốt con sanh ra cuối tháng 12 chắc đã lạnh rồi nên cũng sẽ không ra ngoài nhiều nên sấm nhiều thì phí. Để trưa hôm nay mẹ vào mall đỗi đồ rồi mua lại vài bộ cho con nhé.

Closet của con
closet


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: