Skip to content

Xuân đã về

04/29/2013

Mình đã bỏ bê blog hơn cả năm nay, ở nhà với con chỉ biết lo chuyện cho con ăn, cho con ngủ, dẫn con đi chơi, nấu nướng, lo việc nhà miết nên không biết thế giới bên ngoài ra sao. Đều thích nhất và quí nhất khi được ở nhà với con đó là được nhìn thấy tuị nó lớn lên từng ngày mà mình không miss out những giây phút nào cả.

Chuột con giờ đã gần bốn tuổi rưỡi, tháng chín này mới được đi học preschool. Sinh nhật hai tuổi của em mèo thì mới qua vài tuần. Hơn hai tuổi mà răng vẫn chưa mọc ra hết, vẫn chưa nói được nhiều như chị Chuột lúc ở tuổi đó. Không lanh lẹ như chị Chuột nhưng giỏi hơn được cái là biết tự ăn từ lúc hơn 1 tuổi rồi. Với lại lúc cai sữa cho em cũng dễ hơn nhiều.

Năm nay tuyết hơi nhiều, cứ hết trận bảo tuyết này rồi đến trận tuyết khác làm hoa cỏ gì cũng mọc lên trễ so với mọi năm trước. Mình quyết định năm nay phải engage nhiều hơn với việc gardening cho cái vườn nhỏ của nhà mình mới được.

IMG_7579
Hoa tulip chụp ở Boston Garden

IMG_7636

IMG_7648

IMG_7662

IMG_7621
Chị chuột cho vịt ăn bánh mì

IMG_7341
Sinh nhật em mèo hai tuổi

IMG_7239
Easter egg hunt cuối tháng vừa rồi

IMG_7275

MC ba’n ha`ng

02/23/2012

Swing time

02/23/2012

One of the things I love about staying home is that I can take the kids out whenever I want. No need to take vacation, personal, or lie about being sick on a warm, nice sunny day like yesterday.
Just couldn’t believe it was in the 50s in February. It seems like we have another warm day today.

MC walks

02/23/2012

10 months

02/23/2012

9 months check up

01/14/2012

Weight: 16.1lbs (10th percentile)

Height: 27 3/4 inches (60th percentile)

Hôm qua dẫn em mèo đi khám định kỳ 9 tháng.  Em bị cô y tá lấy kim chích vào đầu tay lấy máu khám iron level với lead mà không khóc tí nào.  Em chỉ không thích bị cô ấy giữ tay em hơn lâu tí nên em bực bội khó chịu rồi nhào tới nhào lui chớ không có khóc.  Hôm nay em vẫn còn bịnh.  Mấy hôm đầu em bị bịnh em bú ít, ngủ ít cho nên em không có lên cân bao nhiêu.  Lên cân thì khó mà sụt cân thì dễ quá.  Ba tháng trời mà em chỉ lên được có 1pound.  

 Image

Bây giờ em thích đứng rồi vịnh vào sofa, đồ chơi để đi chớ em không thích bò nhiều như xưa nữa.  Cho em vào walker thì em lại không thích.  Hễ đặt em vô walker là hai chân em quếu lại, mẹ cũng ráng ép em vào thì em khóc, em khóc một tí cũng nín rồi chạy vòng vòng nhà chơi đễ mẹ làm việc nhà.  

Mẹ coi em không được chu đáo nên ngày nào đầu em cũng đụng vào vật này vật kia hay bị té đập đầu xuống đất một hai lần.  

Image

Potty Train

01/07/2012

Almost done! :)

I tried potty train for CC before MC was born but unsuccessful.
Before CC turned three, I was determined to get her off diapers once and for all. So one Saturday, I had decided no diaper for her, just like that. I kept a log so I could remind her to go pee every hour. So after she woke up in the morning, I had her wear panty instead her monkey diaper. She didn’t like it but mommy wins most of the time :). I also reminded her to tell me when she wanted to go. Just five minutes before the hour had passed, she told me “con đái” while doing it in the living room. Ok, first time accident was fine. Second time was the same, just about 5 minutes to the next hour she peed in her pants again. Third time she refused to go but I forced her anyway and it worked throughout the first day.
She still have an accident with number one when she’s busy playing. She also had an accident with number two once since.

I think it has been a month since she’s off diaper, during the day. Still too tired to take her to the bathroom during the night. She still wears diaper when we go out though.

For the past two weeks, whether it’s number one or number two, she tells me when she wants to go and also tells me “mommy, I don’t need help”. Sometimes I offer to help but she says “no, I can do it”. She lets me wipe her bottom when she poops but beside that she does everything herself. I’m so proud of her!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.